Historie v datech

2 Veduta firmy Wichterle & Kovářík, areál automobilky byl vlevo dole

Založení automobilky Wikov a její rodokmen
Automobilové oddělení, později zvané automobilka Wikov, bylo založeno počátkem roku 1924 v rámci tehdejší firmy Prostějovské továrny na stroje Wichterle & Kovářík, akc. spol. Tato firma vznikla fúzí firem F. Wichterle (zal. 1878) a F. & J. Kovářík (zal. 1894), které působily v téže lokalitě Prostějova, měly téměř identický výrobní program ( kromě jiného mlátičky, lokomobily a parní i benzinové a naftové motory) a vzájemně si konkurovaly. Tato fúze byla schválena na jednání valné hromady firmy F. & J. Kovářík akc. spol., která se konala 22.12.1918 v Národním domě v Prostějově za účasti majitelů firmy F. Wichterle. Ve dvacátých letech minulého století rozšířila firma Wichterle & Kovářík svůj původní výrobní program nejen o výrobu automobilů, ale také o výrobu trojfázových elektromotorů a traktorů.

Návrh na zavedení výroby automobilů
Založení automobilky předcházel návrh na vývoj a výrobu lidového vozu, který předložil dne 27.10.1923 Dr. Ing. František Kovářík v technické zprávě, přednesené na mimořádné schůzi správní rady firmy Wichterle & Kovářík. Jako hlavní důvody pro zavedení této výroby uvedl Dr. Ing. Kovářík zvýšení zaměstnanosti ve firmě a možnost sériové výroby v důsledku očekávaného rozvoje motorizace v předválečném Československu. Současně doporučil postup vývoje, který předpokládal přijetí zkušeného automobilového konstruktéra a vývoj vlastního, úplně nového vozu, který by odpovídal všem technickým a vědeckým možnostem té doby.

3

Dr. Ing. František Kovářík, spolumajitel firmy Wichterle & Kovářík, první český doktor technických věd na Vysokém učení technickém v Brně

4

Lambert Wichterle, spolumajitel firmy Wichterle & Kovářík a předseda její správní rady

Výrobní areál, vedení a zaměstnanci automobilky Wikov
Pro výrobu automobilů byla v r. 1924 vyčleněna první Wichterlova továrna postavená v letech 1882 – 1883, v období počátků rozvoje firmy F. Wichterle. Byl přijat dílenský inženýr a mistr karosářský a také bylo rozhodnuto zatím vyrábět karoserie na cizí podvozky a opravovat automobily.V areálu továrny byla postupně vybudována karosárna, motorová brzda a dílny pro sériovou montáž motorů, podvozků a kompletaci celých vozů. Vedením automobilky byli pověřeni Ing. František Kovářík, syn Ing. Josefa Kováříka a Eugen Wichterle, syn Lamberta Wichterleho. V automobilce byli zaměstnáni nejkvalifikovanější technici a dělníci z mateřské firmy. V době největšího rozvoje v ní pracovalo 21 techniků (včetně mistrů) a 160 dělníků.

5

Vedení automobilky. Foto z let kolem r. 1930. Zleva sedící Eugen Wichterle, šéfkonstruktér Ing. Boleslav Hanzelka, Ing. František Kovářík, syn Ing. Josefa Kováříka

Vývoj nového vozu
Konstrukční práce na vývoji nového vozu byly zahájeny počátkem roku 1924, po obdržení zakoupeného chassis (podvozku) italského vozu Ansaldo, který byl konstrukčním vzorem při vývoji vlastního vozu. Vývoj začínal postupně, od malého vozu, původně s obsahem válců motoru do 1 l, ale pak zvýšeným na 1,25 a 1,35 l, až po středně velký, výkonnější, lépe vybavený a dražší vůz s obsahem do 1,5 l. V roce 1924 bylo tedy vyvinuto a na jaře r. 1925 vyrobeno asi 5 vozů 4/16 HP (1,25 l) a koncem r. 1925 bylo vyrobeno 15 vozů 5/20 HP (1,35 l). Během vývoje a zkoušek vozů do 1,35 l se však vedení firmy po diskusích a ekonomické rozvaze rozhodlo pro vývoj a malosériovou výrobu vozů do 1,5 l pro zámožné a náročné klienty.

Dokončení vývoje a zahájení výroby vozu 7/28
V roce 1926 byl jmenován vedoucím konstruktérem automobilového oddělení vynikající a zkušený automobilový konstruktér Ing. Boleslav Hanzelka, který začínal v r. 1914 v Tatře Kopřivnice. Pod jeho vedením byl dokončen vývoj vozu do 1,5 l a koncem roku 1927 byla zahájena jeho malosériová výroba pod typovým označením 7/28.

6

Automobil Wikov 7/28 faeton, jedna z prvních verzí automobilů Wikov

Rozvoj a zánik automobilky Wikov
Automobil Wikov 7/28 byl základním typem automobilu, z něhož byla v rychlém sledu odvozena řada modifikací a stal se výchozím základem pro vývoj a výrobu vozů s obsahem motoru 1,75 a 2 l, kterými byly vozy Wikov 35, Wikov 40 a jim příbuzné užitkové a nákladní automobily. Přestože automobilka Wikov byla technicky velmi úspěšná, chyběla jí pověst výrobce automobilů s dlouholetou tradicí. V konečném důsledku této obchodně důležité okolnosti, spolu s poměrně vysokou cenou vozů a tehdejší malou koupěschopnou poptávkou, byla dlouhodobě ekonomicky ztrátová. Proto byla v r. 1937 zcela zastavena výroba a montáž osobních vozů a po dokončení vojenské zakázky na výrobu nákladních vozů Wikov 1,5 t z r. 1936 byla výrobní činnost automobilky v r. 1940 definitivně ukončena. V dalších letech, až do znárodnění v r. 1945, byla v automobilce opravna vlastních i cizích automobilů.

 

Fragmenty z historie firmy Wichterle & Kovářík

emFH_P_03

emFH_P_04

emFH_P_07

emFH_P_11

emFH_P_12 kopie

emFH_P_14

emFH_P_19

emFH_P_21

emFH_P_26