Kontakty

Prezident klubu
Je představitelem Wikov Veteran clubu na veřejnosti. Jedná jménem klubu s představiteli úřadů, institucí, organizací, spolků, agentur, a firem, nebo tímto jednáním pověřuje tajemníka klubu.

Tajemník klubu
Jedná s vnějšími subjekty v zastoupení a z pověření prezidenta klubu. Vede finanční agendu klubu a provádí platby za klub na klubových akcích. Organizuje a řídí poradní schůzky při přípravě klubových akcí.

Asistent tajemníka
Vede agendu členské základny klubu, seznam členů a provádí registraci nových členů klubu. Svolává členská shromáždění, Wikov party a zajišťuje účast členů klubu na externích akcích. Informuje členy o aktualitách v klubu.

Organizátor klubových akcí
Zajišťuje kontakt s O. S. Industria Wichterlensis při organizaci členských shromáždění a Wikov party. Telefonicky kontaktuje své poradce a koordinuje s nimi zajištění účasti členů klubu na externích klubových akcích.

Poradci organizátora akcí
Spolupracují s organizátorem akcí při zajišťování účasti členů klubu na externích akcích. Jeden z poradců působí pro externí akce v Čechách, druhý je v kontaktu se členy klubu na Moravě a pomáhá při organizaci Wikov party v Prostějově.