Logo klubu

Postup tvorby loga
Proces tvorby klubového loga probíhal v několika etapách. Nejdříve na výzvu vedení klubu podávali někteří členové klubu návrhy na hlavní motiv loga a jeho grafickou podobu. Tento postup se ale ukázal jako nepříliš uspokojivý. Došlé návrhy se však staly základem pro zadání grafického ztvárnění loga profesionální firmě.

V další etapě, která proběhla v září a v říjnu r. 2015, byl tedy grafický design loga zpracován profesionálním firemním grafikem, a to v několika variantách, s různými hlavními motivy i tvary emblémů, vycházejícími z historických grafických symbolů používaných u automobilů Wikov.

Z těchto variant byly v následujícím elektronickém hlasování členů klubu a spřátelených příznivců automobilů Wikov vybrány čtyři varianty klubového loga, které dostaly nejvíce hlasů.

V této etapě někteří hlasující ještě podali nové návrhy na podobu loga klubu. Jeden z nich byl dokonce dotvořen v profesionálním grafickém studiu a měl oválný, šikmo položený tvar emblému s modrým polem, který připomínal značku Ford. Tyto návrhy však již nebyly zařazeny do souboru vybraných variant loga klubu.

V následující etapě výběru loga bylo vedením klubu rozhodnuto vybrat vítěznou variantu loga losováním mezi dvěma variantami, které dostaly největší a shodou okolností i stejný počet hlasů v předcházejícím elektronickém hlasování. Vylosování vítězné varianty loga provedl za přítomnosti tajemníka klubu a jeho asistentky prezident klubu Mgr. Martin Wichterle.

Vítězná podoba loga, která je umístěna i na titulní stránce tohoto webu, není tedy výsledkem hodnocení uměleckou komisí, ale výsledkem určitého kompromisu mezi různorodými názory a představami účastníků zmíněného hlasování.

Symbolika loga klubu
Hlavním motivem vítězného návrhu loga je první verze označení automobilů Wikov, která se používala od zahájení výroby jejich prvních prototypů. Jedná se o kaligraficky zpracovaný a graficky upravený „ručně“ psaný název „wikov“, šikmo umístěný v ose mezikruží, do něhož je vepsán název „WIKOV VETERAN CLUB“.

Hlavní motiv loga a jeho šikmé umístění v ose mezikruží, které evokuje kolo automobilu, je reminiscencí historické podoby loga, umístěného na chladičích automobilů Wikov. Oba zmíněné motivy loga klubu pak ve vzájemném souzvuku vyjadřují dynamiku někdejší automobilové značky Wikov.

Grafická podoba loga klubu

logo