Technická poradna

Poskytování odborných informací

Účelem technické poradny je poskytování odborných informací pro renovaci a rekonstrukci (znovupostavení, dostavbu) historických automobilů Wikov, a to tak, aby při těchto procesech bylo dosaženo souladu provedených úprav s typově odpovídajícím originálem.

Pro tento účel byli vybráni odborní poradci, kteří jsou dobře obeznámeni s konstrukcí i s celkovým karosářským provedením automobilů Wikov a mají dlouholeté zkušenosti s jejich obnovou, dostavbou a různými úpravami.

Tito odborní poradci mohou poskytovat také informace pro opravy a údržbu automobilů Wikov a pro jejich přizpůsobení současným podmínkám

V okruhu odborné způsobilosti poradců jsou zejména:

a) Vozy v nálezovém stavu, se zprovozněným podvozkem, jinak bez úprav.
b) Vozy renovované, včetně obnovy laku, čalounění a celkového zprovoznění.
c) Vozy rekonstruované (dostavěné) na základě původního podvozku či rámu a dalších originálních částí daného typu vozu do jeho původní podoby.

Bez-názvu-1

Ing. Stanislav Karger s vozem Wikov 7/28 roadster (v nálezovém stavu) na vzpomínkové akci Memoria Auto Wikov 1924 – 2009 v Prostějově, kterou v roce 2009 pořádalo O. S. Industria Wichterlensis

Hodnocení historických vozů

Historické vozy obecně mají pro své majitele především hodnotu sběratelskou. Ta je tím vyšší, čím je daný vůz starší a zachovalejší, čím více má originálních dílů a čím vzácnější je jeho značka, typ a provedení jeho karoserie.

Kromě toho však mají všechny historické vozy i hodnotu historickou, technickou, kulturní a dokumentární. Tyto hodnoty mají význam hlavně pro odbornou i laickou veřejnost, ale zároveň ovlivňují i velikost sběratelské hodnoty. Čím vyšší jsou tyto hodnoty daného vozu, tím vyšší je i jeho sběratelská hodnota.

Hodnota historická je tím větší, čím je daný vůz starší, zachovalejší a vzácnější. Je tedy zřejmé, že čím vyšší je historická hodnota vozu, tím vyšší je i jeho sběratelská hodnota.

Technická hodnota historického vozu roste s pokrokovostí, originalitou a stupněm dokonalosti jeho technického řešení, kterými vyniká nad obdobné vozy daného historického období.

Kulturní hodnota historického automobilu spočívá ve ztělesnění způsobu života a životního stylu, jehož byl součástí a odrazem; dále v úrovni jeho technického řešení, dokonalosti jeho dílenského zpracování a v jeho estetické kvalitě.

Dokumentární hodnota historického vozu spočívá v autentické prezentaci stavu automobilové techniky v konkrétním historickém období. Je tím větší, čím věrněji odpovídá daný vůz originálnímu provedení vozu stejné značky a stejného typu. Tato hodnota dále narůstá, je-li daný vůz jediným reprezentantem provedení konkrétního typu vozu dané značky.