Členství v klubu

Podmínky členství v klubu upravují stanovy klubu. Zájemci o členství ve Wikov Veteran Clubu se proto musí seznámit s jejich úplným zněním, které jim na požádání zašle asistentka klubu.

Členem klubu se může stát každý dospělý občan ČR.

Obecně je podmínkou přijetí za člena klubu souhlas s jeho stanovami.

Přihláška za člena klubu se podává písemně nebo elektronicky na adresu asistentky klubu. Ta zpětně potvrdí její registraci a zápis zájemce do seznamu členů klubu.