Veteran Club

Ustavení Wikov Veteran Clubu se uskutečnilo 6. 9. 2014 v kavárně Národního domu v Prostějově na ustavujícím shromáždění, které bylo pojato jako párty s úvodním a odpoledním hudebním doprovodem Dixieland Jazz Bandu Olomouc. Zúčastnilo se ho 11 zakládajících členů klubu a 6 hostů z O. S. Industria Wichterlensis.

Na ustavujícím shromáždění byl schválen Zakladatelský statut klubu, dále byl zvolen prezidentem klubu Mgr. Martin Wichterle, finančním správcem klubu Josef Kašpar a organizátorem klubových akcí Valentin Boháč. Také byl schválen základní program a časový rozvrh pravidelných klubových kultovních setkání Wikov party a způsob spolupráce s O. S.Industria Wichterlensis při jejich organizaci.

Wikov Veteran Club byl ustaven jako volné přátelské společenství majitelů a příznivců automobilů Wikov s nezbytným reprezentačním a organizátorským vedením, ale jinak bez pevné organizační struktury, bez vlastního finančního hospodaření a závazných finančních příspěvků.

Bez-názvu-2
Slavnostní banner ustavujícího shromáždění Wikov Veteran Clubu