Prezident klubu

Mgr. Martin Wichterle
martin@wichterle.com

Prezident klubu je představitelem Wikov Veteran Clubu na veřejnosti. Jedná jménem klubu s představiteli úřadů, institucí, organizací, firem, agentur a sdružení, nebo tímto jednáním pověřuje tajemníka klubu.