O webu

Pojetí webových stránek
Webové stránky Wikov Veteran Clubu jsou pojaty jako zdroj základních informací o automobilech Wikov pro širokou veřejnost a dále jako informační panel pro členy Wikov Veteran Clubu.

Toto pojetí vychází ze základních cílů klubu, kterými je vedle vytváření přátelského společenství majitelů a příznivců automobilů Wikov také šíření informací o těchto historických vozech mezi odbornou i laickou veřejností.

Pro širokou veřejnost je určen především odkaz „Automobily Wikov“ s celým svým výsuvným menu. Informace, které obsahuje, jsou podány ve stručné a zhuštěné formě, aby jejich čtení nebylo únavné a dále aby nezabíhaly do podrobností, které jsou sice zajímavé, ale pro základní představu o vozech Wikov nejsou podstatné.

Obsah webových stránek
Informace na odkazu „Automobily Wikov“ zahrnují oblast historie automobilky Wikov, konstrukce automobilů Wikov a další, s nimi související oblasti, které ve svém souhrnu podávají ucelený a stručný přehled o těchto automobilech. Ve své závěrečné části obsahuje tento odkaz také informace o rodinném a kulturním zázemí obou zakladatelských rodů, které mělo významný vliv na celkovou technickou úroveň a noblesní eleganci těchto historických vozů i na obchodní (marketingovou) strategii vlastní automobilky.

Další odkazy webových stránek jsou určeny hlavně pro členy Wikov Veteran Clubu, zájemce o členství v klubu a další příznivce a zájemce o automobily Wikov. Proto obsahují vedle klubových záležitostí i „Technickou poradnu“.

Grafické řešení stránek
Grafický design webových stránek Wikov Veteran Clubu je v retrostylu, který svým pojetím odkazuje na dávno zašlou slávu automobilů Wikov motivem historického vozu Wikov ze 30. let minulého století a připomínkou zažloutlých listů starých dílenských příruček, s okraji silně ohmatanými upracovanýma rukama tehdejších mechaniků.

 

Copyright © Wikov Veteran Club

Projekt a stálý textový obsah webu s obrazovým doprovodem:
Ing. Stanislav Brácha

Historické fotografie a dobové dokumenty:
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Státní okresní archiv Prostějov
Hubert Grmela
Ing. Evžen Miller
Ing. František Kovařík
Lambert Wichterle
O. S. Industria Wichterlensis
Auto Album Wikov

Soudobé fotografie a dokumenty:
Josef Milar
Jan Martof
Ing. Josef Mika
Cheops Prostějov

Grafický design, programátorské práce a zprovoznění webu:
Cheops Prostějov