Obchodní strategie automobilky

Vliv domácí a zahraniční konkurence
Obchodní strategie automobilky vycházela ze skutečnosti, že její tehdy málo známé vozy, které si teprve začaly vytvářet dobrou pověst, musely zvláště u zámožné klientely, pro kterou byla značka vozu otázkou společenské prestiže, čelit velmi silné konkurenci vozů věhlasných domácích i zahraničních značek. Zejména značek Praga, Tatra, Škoda, Bugatti, Mercedes, Hispano – Suiza a dalších. O tvrdé konkurenci domácích značek svědčí i to, že automobilky Praga, Tatra, Škoda a Aero měly své obchodní zastoupení i v Prostějově. Obtížnou pozici automobilky Wikov na československém automobilovém trhu dokládá také skutečnost, že v meziválečném období bylo do ČSR dovezeno asi 100 podvozků Bugatti, které karosovaly domácí karosárny na objednávky místních průmyslníků a bankéřů. Je tedy zřejmé, že již tehdy dávala nejbohatší vrstva společnosti přednost zahraničním značkám, kterými mohla zvýraznit své výlučné společenské postavení.

31

Reklama v regionálním listu Hlasy z Hané ze 6.10.1932

Orientace automobilky na vysokou kvalitu
Odpovědí automobilky Wikov na tyto konkurenční tlaky byla její důsledná orientace na vysokou, doslova prvotřídní kvalitu technického i estetického řešení a dílenského zpracování svých vozů, kterou demonstrovala na soutěžích spolehlivosti a vytrvalosti, cílových rychlostně – vytrvalostních soutěžích (rallye), rychlostních závodech na okruzích a na soutěžích elegance. Pro účast na soutěžích byli firmou vybráni a pověřeni velmi zkušení jezdci. Zkušební řidič automobilky Jaroslav Konečník a profesionální závodník Adolf Szczyzycki. Dosažené úspěchy na těchto soutěžích pak automobilka uváděla ve své reklamě, publikované v regionálním i celostátním tisku a v propagačních plakátech jako důkaz vysoké kvality svých automobilů.

32

Automobil Wikov 35 faeton během vítězné jízdy na Auto-Moto-Rallye do Vysokých Tater

Účast v soutěžích spolehlivosti a v rallye
Automobilka považovala za největší přednost svých vozů jejich vysokou provozní spolehlivost a velký výkon („sílu“), které dosahovaly zásluhou pokrokového konstrukčního řešení svých motorů. Tyto jejich oceňované a tehdy výjimečné vlastnosti prokazovala dosaženými vítězstvími a předními umístěními v řadě soutěží spolehlivosti, pořádaných v Čechách, na Moravě i na Slovensku. V těchto soutěžích byla hodnocena bezporuchovost vozů během jízdy na čas na dané soutěžní trase. Rozhodovala tedy i vyrovnaná a rychlá jízda po celém terénním profilu trati. Těchto soutěží se automobilka účastnila v kategoriích do 1,5 l sériovými vozy bez úprav a na všech dosáhla vítězství ve své kategorii. Byly to zejména soutěže spolehlivosti Moravou, Šumavou, Slovenskem, Valašskem aj., konané v letech 1930 až 1932. Pokud jde o účast v rallye, největšího úspěchu dosáhla automobilka dvěma vítězstvími jezdce Szczyzyckého s vozem Wikov 35 faeton na I. a II. Mezinárodní Auto-Moto-Rallye do Vysokých Tater, konaných v letech 1930 a 1931, kdy definitivně získala putovní pohár této soutěže.

33

Propagační plakát prezentující úspěchy vozu Wikov 35 faeton ve dvou ročnících Auto-Moto-Rallye do Vysokých Tater

Účast v rychlostních závodech
Rychlostních závodů se automobilka zúčastnila již v r. 1929, kdy Adolf Szczyzycki dosáhl se sportovním vozem Wikov 7/28 roadster vítězství v závodě do vrchu Ecce Homo ve Šternberku. Podobného úspěchu dosáhl i v rakouském Semmeringu. Největším úspěchem vozů Wikov v rychlostních závodech bylo dosažení klasifikovaného umístění (6. místo) vozu Wikov 7/28 Supersport jako prvního čs. vozu v závodě na 17 kol (500 km) r. 1932 na Masarykově okruhu.

34

Adolf Szczyzycki při jízdě se Supersportem Wikov 7/28, prvním čs. závodním vozem, klasifikovaným r. 1932 na brněnském Masarykově okruhu

35

Propagační plakát z r. 1932, informující o úspěchu Supersportu Wikov na brněnském Masarykově okruhu

Účast v soutěžích elegance
V letech 1931 a 1932 se automobilka Wikov zúčastnila soutěží elegance Concours d´Élégance v Luhačovicích a v Brně, kde její přihlášené vozy získaly nejvyšší ocenění, zlatou stuhu.

36

Vůz Wikov 35 conduite intérieure (tudor) na soutěži Concours d´ Élegance v Luhačovicích