Vyrobené typy a druhy vozů

Automobily vyráběné v malých sériích
V letech 1927-1937 byly postupně vyvinuty a sériově vyráběny vozy typu Wikov 7/28 (1927-1932), Wikov 35 (1930-1934) a Wikov 40 (1933-1937). V období 1933-1940 byl vyráběn v několika sériích i nákladní automobil Wikov 1 ½ t s upraveným motorem Wikov 40. (Jednotlivé typy měly označení podle výkonu motoru.) V literatuře se uvádí, že vozů Wikov 7/28 bylo vyrobeno celkem asi 280 kusů, vozů Wikov 35 přibližně 150, vozů Wikov 40 kolem 330 a nákladních vozů Wikov 1 ½ t údajně 450. Uvedené počty vyrobených vozů jsou však jen přibližné a možná i nadsazené odhady, protože se nedochovaly příslušné firemní záznamy a výroba podle přání klientů byla časově náročná, s poměrně omezenou produkční kapacitou.

13

Vůz Wikov 35 limusina

Užitkové nástavby
Kromě těchto automobilů byly na podvozcích Wikov 7/28 vyráběny lehké valníky (malé nákladní vozy) a skříňové vozy pro nosnost 750 kg, zatímco na podvozcích vozů Wikov 35 a Wikov 1 ½ t byly vyráběny vedle skříňových vozů i různé užitkové nástavby. Na podvozku Wikov 1 ½ t byly vyráběny také autobusy pro 14-16 sedících osob a hasičské nářaďové vozy. Automobilka vyráběla v malých sériích nebo jen kusově i karoserie velkých autobusů na cizích podvozcích pro různá města (Prahu a Bratislavu) a nákladní automobil Wikov 5 t na podvozku Praga.

14

Nákladní vůz Wikov 1 ½ t

Sportovně-závodní automobily
Z obchodního a sportovního hlediska byla významnou aktivitou automobilky Wikov její účast ve sportovních soutěžích i automobilových závodech, kde dosáhla v letech 1929-1932 výrazných úspěchů a vítězství se svými sportovními a závodními vozy Wikov 7/28. Jeden z posledních dvou závodních vozů, zcela nově rekonstruovaný Wikov 7/28 Supersport, který dosahoval rychlosti až 140 km/h, byl prvním čs. závodním vozem, klasifikovaným r. 1932 na tehdejším brněnském Masarykově okruhu.

15

Sportovní vůz Wikov 7/28 roadster, provedení z r. 1930

Wikov 35 „Kapka“
Vedle sériově vyráběných vozů a několika kusů sportovně-závodních vozů byly pozoruhodné i experimentální vozy a prototypy z počátku třicátých let, kterými automobilka reagovala na tehdejší vývojové trendy ve stavbě motorových vozidel. Nejznámějším z nich byl první čs. automobil s aerodynamickou karoserií Wikov 35 „Kapka“. Tímto vozem vyšla automobilka vstříc stále zřetelnějším tendencím, směřujícím k přizpůsobení tvaru automobilů vyšším rychlostem. I když se tento projekt neujal a byl od počátku problematický z hlediska využitelnosti v tehdejších silničních podmínkách, ukázal jednu z možností budoucího vývoje automobilových karoserií.

16

Vůz Wikov 35 „Kapka“, první čs. automobil s aerodynamickou karoserií

Wikov 70
V letech 1930-1931 postavila automobilka několik prototypů vozu Wikov 70, skutečně majestátních vozů, kterými si ověřila své možnosti. Jednalo se o vůz s řadovým, vodou chlazeným osmiválcem, který měl obsah 3,845 litru, výkon asi 67, 3 k (51,6 kW) a konstrukčně vycházel z motoru vozu Wikov 40. Vůz Wikov 70 měl ale pro firmu vzhledem ke své velikosti zřejmě jen prestižní význam a neuvažovalo se o jeho výrobě. Byla by příliš nákladná.

17

Vůz Wikov 70 limusina

Wikov – Baby
V letech 1932-1934 se automobilka Wikov vrátila k projektu malého lidového automobilu. Vyvinula a vyrobila několik prototypů malého vozu Wikov-Baby, který měl páteřový rám s motorem vzadu. Tento automobil se však nedostal do výroby vzhledem k tomu, že ekonomický rozbor jeho předpokládaných výrobních nákladů nedával vyhlídky na jeho rentabilitu.