Výroční shromáždění

Zpráva o II. výročním členském shromáždění Wikov Veteran Clubu

V sobotu 5.11.2016 v pražské City Tower, v sídle Wikov Industry, proběhlo II. výroční členské shromáždění Wikov Veteran Clubu. Toto shromáždění probíhalo v přátelském duchu a zúčastnilo se ho 11 členů klubu.

Nejprve byly zhodnoceny zdařilé činnosti a akce roku 2016. Mezi ně nepochybně patří vytvoření loga klubu a především založení stránek Wikov Veteran Club a jeho obsahové a grafické zpracování.

V druhé části shromáždění byl projednán a navrhnut výhled možných akcí, které by Wikov Veteran Club v budoucnu podnikl.

Rok 2017 – Prostějov, květen 2017. Cílem je sejít se alespoň v tak hojném počtu jako na akci Concours d´Elegance Chateau Loučeň.

Rok 2018 – návrh na uspořádání akce v Milovicích – v Mirákulum Parku

Rok 2019 – návrh na uspořádání akce v Brně na pozemku vybrané brněnské vily

Rok 2020 – návrh na uspořádání akce v Ostravě

Uvedené návrhy na uspořádání akcí byly předmětem pokračující volné diskuze během společného oběda v restauraci Aureole. Toto téma členové klubu pojali nejvíce diskutovaným, neboť cílem a smyslem našeho klubu je šíření povědomí o značce Wikov jako o výrobci krásných historických vozidel.

Zpráva o I. výročním členském shromáždění Wikov Veteran Clubu

V sobotu 5. 9. 2015 se v Národním domě v Prostějově konalo I. výroční členské shromáždění Wikov Veteran Clubu. Bylo pojato jako přátelské setkání členů klubu a jejich hostů s úvodním hudebním vystoupením mladé klavírní virtuosky Sáry Medkové. Zúčastnilo se ho 7 členů klubu a 5 členů O. S. Industria Wichterlensis.

Úvodní koncert Sáry Medkové

Úvod výročního shromáždění byl symbolickou hudební vzpomínkou na členy zakladatelské generace obou větví rodu Wichterlů, kteří měli rádi hudbu a z nichž někteří uměli dobře hrát na klavír. Zároveň byl tento úvod symbolickým nahlédnutím do zázemí zakladatelů firmy Wikov, jehož součástí byla hudba, která ovlivňovala jejich vnitřní život i technické a podnikatelské sny a byla jim i zdrojem osobní vyrovnanosti a tvůrčí inspirace.

Po úvodním přivítání klavíristky Sáry Medkové a jejího manžela, profesora Ivo Medka, rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, měli účastníci koncertu výjimečnou příležitost být svědky vrcholné umělecké interpretace klavírních skladeb Johana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Leoše Janáčka a Isaaca Albenize. Měli možnost obdivovat úžasnou virtuositu klavíristky, zejména při jejím podání Balady g moll Fryderyka Chopina. Jednotlivé autory a jejich skladby vždy zasvěceně a zajímavě uvedl Ivo Medek.

 

4

Klavíristka Sára Medková (www.saramedkova.cz) při vystoupení na svém koncertu v kavárně Národního domu v Prostějově dne 5. 9. 2015

3

Sára Medková se svým manželem Ivo Medkem si po skončení I. členského shromáždění prohlédli výpravnou publikaci o automobilech Wikov, kterou vydala Veteran arena Olomouc.

Jednání klubu

V další části výročního shromáždění bylo promítnuto video z akce Concours d´ Elegance Chateau Loučeň se čteným komentářem od J. Kohlíčka, které se zúčastnilo i 17 vozů Wikov. Závěrečné zhodnocení akce a účasti vozů Wikov na této akci jako velmi úspěšné a významné z hlediska jejich propagace provedl prezident klubu Mgr. M. Wichterle.

Následně byl projednáván návrh na přeměnu klubu na zapsaný spolek, schválení stanov a volba orgánů klubu. Prezidentem byl znovu zvolen Mgr. Wichterle, tajemníkem Josef Kašpar, organizátorem akcí Valentin Boháč se spolupracovníkem pro Moravu Jaroslavem Vaverkou. Předsedkyní kontrolní komise byla zvolena Ing. Lenka Kožušníková. Hlavním technickým poradcem pro renovaci a dostavbu vozů Wikov byl navržen a schválen Ing. S. Karger.

Poté se účastníci shromáždění vyjadřovali k programu činnosti klubu na rok 2016. Bylo vzneseno několik návrhů. Jeden z nich doporučoval účast vozů Wikov na některé externí akci v Čechách, na Moravě nebo na Slovensku, jiný účast na veteránské akci v Olomouci a další doporučoval pravidelná setkání automobilů Wikov v Prostějově, kombinovaná s výjezdy do okolí města. V této věci však nebylo dosaženo shody a volba akce na příští rok byla odložena na neurčito.

Nakonec byl znovu projednán záměr vytvoření webových stránek klubu. Pro jejich projekt a vytvoření obsahu i počáteční zprovoznění byl potvrzen Ing. Brácha, další starost o web stránky nebyla dořešena. Nabídku na design a celkové ztvárnění stránek nechá ve firmě Cheops zpracovat J. Milar.

Po obědě se někteří účastníci shromáždění vydali na exkurzi do Prostějovské Starorežné a po návratu a krátkém posezení na zahradě Národního domu se vydali na cestu domů.