Ustavení klubu

Ustavující shromáždění

Ustavení Wikov Veteran Clubu se uskutečnilo 6. 9. 2014 v kavárně Národního domu v Prostějově na ustavujícím shromáždění, které bylo pojato jako párty s úvodním a odpoledním hudebním doprovodem Dixieland Jazz Bandu Olomouc. Zúčastnilo se ho 11 zakládajících členů klubu a 6 hostů z O. S. Industria Wichterlensis.

Na ustavujícím shromáždění byl schválen Zakladatelský statut klubu, dále byl zvolen prezidentem klubu Mgr. Martin Wichterle, finančním správcem klubu Josef Kašpar a organizátorem klubových akcí Valentin Boháč. Také byl schválen základní program a časový rozvrh pravidelných klubových kultovních setkání Wikov party a způsob spolupráce s O. S. Industria Wichterlensis při jejich organizaci.

Wikov Veteran Club byl ustaven jako volné přátelské společenství majitelů a příznivců automobilů Wikov s nezbytným reprezentačním a organizátorským vedením, ale jinak bez pevné organizační struktury, bez vlastního finančního hospodaření a závazných finančních příspěvků.

Bez-názvu-2

Slavnostní banner ustavujícího shromáždění Wikov Veteran Clubu

Historické poznámky
Iniciátorem založení Wikov Veteran Clubu byl Ing. Stanislav Brácha, předseda O. S. Industria Wichterlensis.

Občanské sdružení O. S. Industria Wichterlensis vzniklo v r. 2007 a v , letech 2008. 2009 a 2011 uspořádalo vzpomínkové akce Industria Wichterlensis 1878 – 2008 (o historii firmy Wichterle & Kovářík), Memoria Auto Wikov 1924 – 2009 (zaměřenou na historii automobilů Wikov) a Wikov Honoratus 2011 (věnovanou zakladatelům firmy Wikov).

5

Motiv s nevěstou a ženichem u automobilu Wikov 7/28 limusina pana Josefa Zemánka na vzpomínkové akci Industria Wichterlensis 6. 9. 2008

 

Traktory Wikov

 

Jeden z výstavních panelů, které byly prezentovány v muzejní části vzpomínkové akce Industria Wichterlensis 1878-2008, která se konala 6.9.2008 v Prostějově.

 

Vzpomínková akce Memoria Auto Wikov byla prvním setkáním automobilů Wikov od ukončení jejich výroby v r. 1937. Zúčastnilo se jí 13 vozů Wikov, 1 rozpracovaný vůz Wikov 40 cabriolet, 1 hasičský vůz, 1 traktor Wikov 35 a 2 převozné motory Wikov Robot. Mezi hosty byl i švýcarský veteránista Urs Arnet, jinak majitel vozu Wikov 40 Standard, dále byli mezi významnými hosty přítomni i Mgr. Martin Wichterle a pravnuci zakladatelů firmy Wikov, Lambert Wichterle a Ing. František Kovařík. Kontakty na majitele vozů Wikov poskytl pan Valentin Boháč.

6

Bannery a plakát k akci Memoria Auto Wikov

Vzpomínkové akce Wikov Honoratus 2011 se kromě majitelů automobilů Wikov zúčastnily se svými vozy i trojice pozvaných majitelů vozů, zastupující všechny meziválečné čs. automobilové značky, tedy značky Praga, Tatra, Laurin & Klement, Škoda, Walter, Aero a Zetka. Kontakty na majitele těchto značek opatřil Hubert Grmela.

7

Banner k akci Wikov Honoratus 2011