Zakladatelský statut

1. Charakteristika klubu
Wikov Veteran Club je volné zájmové sdružení majitelů a příznivců historických automobilů Wikov.

2. Základ klubu
Základem klubu je jeho „tvrdé jádro“, které tvoří skupina zakládajících členů.

3. Účel a idea klubu
Účelem klubu je udržovat veřejné povědomí o historických automobilech Wikov jako o vzácné technické a kulturní památce a vytvářet přátelské společenství jejich majitelů a příznivců prostřednictvím kultovních setkání „Wikov party“ v Prostějově.

4. Základní činnosti klubu
Pořádání kultovních setkání „Wikov party“ pro členy klubu a prezentace automobilů Wikov na vybraných setkáních historických automobilů v Čechách a na Moravě.

5. Organizace klubu
1) Prezident klubu; volený reprezentant klubu.
2) Finanční správce klubu; volený správce finančních záležitostí klubu.
3) Organizátor; pro přípravu „Wikov party“; volený, se 2 spolupracovníky.
4) Ostatní registrovaní členové klubu.

6. Agendy klubu
Agenda prezidenta klubu:
1) Čestná funkce, reprezentace klubu při veřejných akcích.
Agenda finančního správce klubu:
1) Finanční zajištění „Wikov party“ a provádění příslušných plateb.
Agenda organizátora:
1) Vedení seznamu členů klubu.
2) Osobní kontakt se členy klubu a svolávání účastníků „Wikov party“.
3) Součinnost s O.S. Industria Wichterlensis při přípravě a organizaci „Wikov party“.

7. Základní scénář „Wikov party“
„Wikov party“ se budou konat v Prostějově, na „kultovních místech“, spjatých s historií vozů Wikov, tedy na dvoře bývalé automobilky, v Národním domě a před novou radnicí nebo muzeem, a to s tímto základním scénářem a časovým rozvrhem:

00:00 – 09:30 Příjezd do Prostějova a složení vozů na dvoře automobilky.
09:30 – 10:00 Odjezd a seřazení historických vozů před radnicí na náměstí T. G. M.
10:00 – 12:00 Pozdrav městu a prezentace vozů za hudebního doprovodu kapely.
12:00 – 12:30 Odjezd na oběd do Národního domu a zaparkování vozů před N. D.
12:30 – 13:30 Slavnostní oběd v Národním domě.
13:30 – 15:30 Odpolední párty v Národním domě s hudebním doprovodem kapely.
15:30 – 16:00 Rozloučení, přesun do automobilky, naložení vozů a odjezd domů.