Zprávy z klubu

Prostějov 14. 4. 2016:

Dne 14. 4.2016 ve 12 h se v Národním domě v Prostějově konala schůzka, které se zúčastnili pan Josef Kašpar, tajemník Wikov Veteran Clubu, jeho druhá asistentka Elena Gorodnicheva, dále Ing. Stanislav Brácha, předseda O. S. Industria Wichterlensis, a pan Josef Milar, majitel firmy Cheops.

Bylo potvrzeno, že jedinou akcí klubu v roce 2016 bude kultovní setkání Wikov party 2016, které se bude konat v sobotu 24. 9. 2016 v Prostějově. Akce se uskuteční podle scénáře a programu, který je umístěn v odkazu Roční program klubu. Součástí setkání bude prezentace automobilů Wikov před Muzeem Prostějovska na nám. T. G. Masaryka v Prostějově a poté odpolední výjezd s historickými automobily do Čech pod Kosířem.

Akce bude jednodenní a příjezd účastníků s automobily Wikov do Prostějova bude možný již v pátek odpoledne. Ubytování si každý účastník objednává a platí individuálně. Nejvhodnějším hotelem pro ubytování je hotel Grand, který má chráněné a uzavřené parkoviště pro automobily ubytovaných hostů. Účastníci, kteří přijedou v sobotu ráno, zaparkují svoje tažná vozidla s přepravníky v bývalé automobilce, kde pro ně bude zajištěno chráněné a bezplatné stání.

Ještě před touto schůzkou se pan Kašpar se svou druhou asistentkou sešli s panem Vaverkou, poradcem organizátora akcí pro Moravu, v jeho prostějovském bydlišti, kde projednali některé organizační věci, týkající se zářijové Wikov party.

Na již zmíněné následující schůzce s panem Bráchou v Národním domě, které se pan Vaverka z časových důvodů nezúčastnil, se pak vyjasnily některé nutné změny v uspořádání akce a vzniklé duplicity.

Na tomto základě byla ve scénáři akce provedena změna místa a doby trvání prezentace automobilů Wikov na náměstí v Prostějově a změna cílového místa odpoledního výjezdu, kterým budou Čechy pod Kosířem. Tato změna byla vynucena probíhající rekonstrukcí původně plánovaného Běleckého mlýna, jehož majitel neví, zda letos bude moci obnovit provoz.