Tajemník

Josef Kašpar
jkaspar@wikov.com
+420 606 659 477

Jedná s vnějšími subjekty v zastoupení a z pověření prezidenty klubu. Vede finanční agendu klubu a provádí platby za klub na klubových akcích, Organizuje a řídí poradní schůzky při přípravě klubových akcí.