Technický přínos a kulturní význam

Motor s ventilovým rozvodem OHC
Největším technickým přínosem automobilů Wikov byl jejich ojedinělý motor s ventilovým rozvodem OHC, klínovým spalovacím prostorem a vyměnitelnými cementovanými a kalenými ocelovými vložkami válců, který v sobě zahrnoval nejnovější technické a vědecké poznatky tehdejší doby o účinném plnění válců palivovou směsí i při vysokých otáčkách a jejím dobrém spalování při dosažení relativně nízké spotřeby a vysoké životnosti.

Tento motor, který měl vynikající průběh krouticího momentu a poměrně úsporný provoz, byl praktickou ukázkou univerzálnosti a vhodnosti použití tohoto typu motoru jak pro tehdy běžné osobní a užitkové vozy, tak pro vozy sportovní a dokonce i nákladní. Jeho důsledným používáním pro všechny vyráběné vozy uvedeného určení předběhla automobilka Wikov svou dobu.

27

Aerodynamický vůz Wikov 35 „Kapka“

Aerodynamický vůz Wikov 35 „Kapka“
Podobným technickým přínosem, kterým předběhla automobilka Wikov svou dobu a trvale se zapsala do automobilové historie, byl automobil Wikov 35 „Kapka“, první čs. automobil s aerodynamickou karoserií. Automobilka jím uspíšila aplikaci aerodynamických prvků ve stavbě motorových vozidel u všech významných tuzemských výrobců automobilů, zejména v kopřivnické Tatře.

Závodní vozy Wikov 7/28 Supersport
Zapomenout nelze ani na závodní vozy Wikov, jejichž technický přínos spočíval v ověření životnosti vysoce namáhaných částí motorů při trvale vyšších otáčkách, kterým přispěly k dosažení jejich velké spolehlivosti i ke zdokonalení metod jejich navrhování a konstrukce.

28

Vůz Wikov 40 tudor jako harmonický kontrapunkt k moderní městské architektuře

Noblesní elegance vozů Wikov
Kulturní význam automobilů Wikov spočíval zejména v tom, že svými elegantními karoseriemi poutaly pozornost veřejnosti a přispívaly tak ke kultivaci všeobecného vkusu a k vizuálnímu zušlechtění veřejného městského i venkovského prostoru. Svou noblesní elegancí byly vozy Wikov harmonickým kontrapunktem k historické i moderní architektuře.

Vozy Wikov měly řadu příznivců i mezi českými umělci právě pro svou technickou i estetickou výjimečnost, která měla v sobě osobité kouzlo určitého bohémství, kterým je dokázala oslovit a zaujmout.

29

Vůz Wikov 35 roadster (v pozdějším provedení) jako harmonický kontrapunkt ke kultivované venkovské krajině

Předzvěst moderní doby
Automobily Wikov byly součástí počátků rozvoje motorizace v Československu a zároveň byly předzvěstí moderní doby, neboť spolu s automobily jiných značek přinášely nejen nový životní styl se svobodou pohybu jednotlivce v krajině i ve městě, ale i novou kulturní hodnotu, založenou na symbióze člověka s krásným a dobře sloužícím strojem.

Hodnota, přesahující svou dobu
Z tohoto výčtu je zřejmé, že výrobu vozů Wikov nelze hodnotit jen z hlediska ekonomických ztrát pro firmu Wichterle & Kovářík, které vedly k zastavení jejich výroby. Jejich skutečná hodnota přesahovala svou dobu i hranice automobilky. Automobily Wikov jsou dokladem toho, že každá práce, která je konána se zaujetím a touhou po dosažení dokonalosti, může mít svůj hluboký smysl, který bývá skryt současníkům a mohou ho ocenit teprve další generace.