Postup úprav

Cíl dostavby a její realizace
Cílem dostavby historického vozu je jeho dotvoření do původní podoby s využitím jeho zachovaných částí a fragmentů chassis a karoserie. Rozsah a náročnost dostavby závisí na druhu, počtu a stavu zachovalosti originálních částí konkrétního vozu.

V České republice se dostavbou a renovací historických vozů zabývá několik specializovaných firem, z nichž každá má vedle obecně sdílených znalostí a známých výrobních postupů také vlastní firemní know-how a používá vlastní postupy při dostavbě a renovaci historických automobilů. V tomto procesu jednotlivé firmy podle potřeby kooperují s dalšími specializovanými výrobci. Kvalita práce těchto firem se liší v kvalitě dílenského zpracování a dále v tom, do jaké míry jsou schopny dotvořit historický vůz do jeho původní, originální podoby.

Předpoklady úspěšné dostavby
Protože u historických vozů Wikov došlo v procesu zániku původní firmy Wichterle & Kovářík a při zániku její nástupnické firmy Agrostroj Prostějov ke zničení nebo znehodnocení originální výrobní dokumentace, zůstaly jediným zdrojem informací pro dostavbu vozů vedle jejich zachovaných exemplářů jen dobové fotografie, dobové firemní prospekty a různé dokumenty, roztroušené mezi sběrateli nebo uložené v muzeích a odborných publikacích. Tyto podklady je nutné v dostupné míře shromáždit a prostudovat ještě před vlastní dostavbou.

Pořízení historického vozu formou jeho dostavby je velmi nákladnou záležitostí, jdoucí do několika milionů korun. Proto je velmi důležité postupovat v tomto případě racionálně, informovaně a s velkým rozmyslem. Z uvedených důvodů je velmi důležité, aby zájemce o pořízení historického vozu Wikov formou jeho dostavby konzultoval tento svůj záměr s několika znalci, případně i s klubovými odbornými poradci.

Racionální postup dostavby
Proces dostavby historického vozu Wikov může mít od vzniku záměru na dostavbu vozu až po její dokončení několik hlavních fází:

1) Úvodní fáze
– vznik záměru na pořízení historického vozu Wikov;
– konzultace záměru a rozhovory o něm se znalci a majiteli historických vozů Wikov;
– rozhovory s veteránisty a vyhledávání zpráv o prodeji vozů Wikov nebo jejich částí;
– typová identifikace dostupných dílů a volba pořízení vozu Wikov formou jeho dostavby;
– zakoupení dostupných originálních dílů vozu a rozhodnutí o provedení jeho karoserie.

2) Příprava zadání zakázky
– shromáždění originálních dílů vozu a dobových fotografií v sídle zájemce o dostavbu;
– konzultace s technickými poradci o rozsahu dostavby a vhodné firmě pro její realizaci;
– formulace zadání zakázky na dostavbu vozu a oslovení vybrané rekonstrukční firmy.

3) Vlastní dostavba vozu Wikov
– zadání zakázky rekonstrukční firmě a sepsání podrobného protokolu o rozsahu zakázky;
– domluva se zástupci rekonstrukční firmy na konzultacích v průběhu dostavby vozu;
– dostavba vozu v rekonstrukční firmě podle zadání a domluvy o konzultacích;
– dokončení dostavby vozu a jeho předání zadavateli za předem dohodnutých podmínek.